Temp Widget je jednostavna aplikacija koja se sastoji od jednog ekrana za konfiguraciju i widget-a za homescreen. Potrebno je konfigurisati samo IP adresu meteo stanice, kao i port i šifru za pristup, i nakon toga bi meteo podaci bili preuzimani u određenom vremenskom intervalu sa meteo stanice u lokalnu sqlite bazu.

Widget je napravljen u 2×1 veličini minimalističkog izgleda, sa mogućnošću izbora boja teksta i pozadine. Pored prikaza trenutnih meteo podataka na widget-u, moguće je pogledati i statistiku za poslednjih 24 sata, poslednjih 7 dana i za prethodni mesec.

Aplikacija je napravljena kao frontend za meteo stanice YM-01E i YM-02W.