Mesecseptembar 2017

Portable ESP8266 deauther

U pitanju je ESP-01 spakovan u kućište od starog MSI bluetooth adaptera, „napunjen“ kodom sa esp8266_deauther GitHub strane. Pošto je sam ESP-01 jako malih dimenzija, u pomenuto kućište je stao i DC/DC 5V/3.3V neophodan za rad ESP8266 čipova.

Detaljnije

Svet Saksija

Detaljnije