Molimo vas da pročitate uslove korišćenja pre korišćenja www.marko.racic.rs/blog (Sajt).

Ovi Uslovi korišćenja regulišu vaše korišćenje ovog sajta. Koristeći ovaj sajt, vi prihvatate ove Uslove korišćenja u celosti. Ako se ne slažete sa ovim uslovima ili bilo kog dela ovih termina i uslova, ne smete da koristite ovaj sajt.

Korišćenjem ili pristupanjem sajt na bilo koji način, gledanje ili pretražujete sajt, ili dodavanje svoj sadržaj na sajtu, pristajete da budete obavezani ovim uslovima korišćenja.

Linkovi ka drugim sajtovima 

Ovaj sajt sadrži niz linkova ka drugim sajtovima a resursi su u vlasništvu ili pod kontrolom marko.racic.rs/blog.

marko.racic.rs/blog nema kontrolu nad, i stoga ne može da preuzme odgovornost za sadržaj ili opšte prakse bilo koje od ovih sajtova trećih strana i / ili usluga. Dakle, mi Vas čvrsto savetujemo da pročitate Uslove korišćenja i Politiku privatnosti na svim sajtovima koji posećujete.

Intelektualna svojina 

Ovaj sajt je obezbeđen samo za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sav sadržaj na sajtu, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koji tekst, grafike, slike, logo, ikonice, kompilacija podataka, softverom, audio i video (kolektivno, „Materijali“), je vlasništvo marko.racic.rs/blog, a vi ne smete distribuirati, razmenjivati, menjati, reprodukovati, prodavati ili prenositi materijale za bilo kakve lične, poslovne, komercijalne ili javne svrhe. Materijali su zaštićeni važećim zakonima, uključujući i međunarodnim zakonima o autorskim pravima i žigovima, i svako neovlašćeno korišćenje bilo kog materijala mogu da krše autorska prava. Vi ne možete koristiti bilo koji deo sajta ili materijala bez izričitog pisanog odobrenja marko.racic.rs/blog.

Odricanje od garancija 

Na informacije, materijale i usluge koje se pružaju na ili preko web sajta se isporučuju  bez ikakvih garancija bilo koje vrste, izričite ili prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije skladu sa važećim zakonima, mogućnost prodaje, pogodnosti za određenu svrhu, ili nekršenje prava trećih lica, uključujući prava intelektualne svojine. marko.racic.rs/blog ne garantuje tačnost i potpunost materijala ili usluga preko sajta. marko.racic.rs/blog dalje ne garantuje da sajt, serveri na kom se hostuje i poslati e-mailovi su bez virusa ili drugih štetnih komponenti.

Ograničenje odgovornosti 

Ni u kom slučaju marko.racic.rs/blog može biti odgovoran za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posledične, kaznene ili posebne štete (uključujući i one koje su rezultat izgubljene dobiti, izgubljenih podataka ili prekida poslovanja) koje proističu iz korišćenja, greški ili propusta u sadržaju ili funkcijama stranice, čak i ako marko.racic.rs/blog ili ovlašćeni predstavnik istog je upozoren na mogućnost takvih šteta. Ako je vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa sajta rezultata u potrebi za servisiranje, popravku ili korekciju opreme ili podataka, možete pretpostaviti sve troškove istog.

Važeći zakoni 

Ako se odlučite da pristupite ovoj lokaciji, možete to uraditi na sopstvenu inicijativu i odgovorni ste za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi korišćenja će biti sačinjeni u skladu sa zakonima, bez uticaja na bilo koji princip sukoba zakona.

Promene ovog sporazuma 

marko.racic.rs/blog zadržava pravo da izmeni ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku. Vaša odluka da nastavite da posećujete sajt nakon takve promene predstavlja formalno prihvatanje novih Uslova korišćenja.

Stoga, molimo vas da proverite i pregledate ovaj Ugovor za takve promene povremeno. Ukoliko ne prihvatate bilo koje odredbe ovog Ugovora ili bilo kakve promene koje donosimo u ovom sporazumu, tražimo i savetujemo da ne koristite sajt.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Ugovorom, molimo Vas da nas kontaktirate.

 

Ovaj dokument je poslednji put ažuriran 15. januara 2018.