Mesecmaj 2017

Meteo stanica YM-01E

Prva varijanta meteo stanice, ujedno i moj ulazak u Arduino vode 🙂 U pitanju je tada jako popularni Arduino UNO sa W5100 Ethernet Shield-om.

Detaljnije

Temp Widget

Temp Widget je jednostavna aplikacija koja se sastoji od jednog ekrana za konfiguraciju i widget-a za homescreen. Potrebno je konfigurisati samo IP adresu meteo stanice, kao i port i šifru za pristup, i nakon toga bi meteo podaci bili preuzimani u određenom vremenskom intervalu sa meteo stanice u lokalnu sqlite bazu.

Detaljnije