Elektrijada je naziv međunarodnog susreta studenata elektrotehnike, a aplikacija je predviđena da bude kao neki informator o dešavanjima sa tih susreta.

Detaljnije