Prva varijanta meteo stanice, ujedno i moj ulazak u Arduino vode 🙂 U pitanju je tada jako popularni Arduino UNO sa W5100 Ethernet Shield-om.

Njena uloga je bila jednostavna, da parametre sa DHT22 senzora u određenim vremenskim intervalima smešta u lokalnu MySQL bazu, i da u svakom trenutku aktuelni podaci budu dostupni web klijentima.

Celokupna statistika je bila dostupna kako za pregled po danu i nedelji, tako i za download u CSV formatu. Sve ovo je urađeno za potrebe firme koja je zahtevala tačnu i kompletnu statistiku varijacije temperature i vlažnosti u određenoj prostoriji.