U pitanju je ESP-01 spakovan u kućište od starog MSI bluetooth adaptera, „napunjen“ kodom sa esp8266_deauther GitHub strane. Pošto je sam ESP-01 jako malih dimenzija, u pomenuto kućište je stao i DC/DC 5V/3.3V neophodan za rad ESP8266 čipova.

Princip rada se zasniva na slanju deauthentication frejmova, što prouzrokuje diskonektovanje svih povezanih wifi klijenata sa izabranog wifi access pointa. Sam esp8266_deauther ima još modova rada, pa bacite pogled na GitHub stranu ako vas zanima detaljnije.

Ne znam konkretno kod nas kakav je zakon što se tiče wifi jammer-a i ovakvih stvari, al ovaj uređaj je napravljen samo za proces testiranja lokalne wifi mreže, i kao takav, nije iznošen van stana 🙂