Prva varijanta kućnog alarma, pravljena za potrebe tazbine 🙂 Najbitniji podatak koji sam dobio u projektnom zadatku je bio taj da ne dolazi u obzir bušenje bilo kakvih rupa, provlačenje kablova i sl. Zbog toga sam rešio da senzori pokreta budu bežični (433MHz), kao sama i kontrola alarma (uključ/isključ).

ESP-12E pločica je spakovana u jednostavnu kutiju za elektroniku, koja s prednje strane ima LCD 1602 displej za prikaz statistike i tri led diode za status alarma i Internet konekcije. Unutra se još našao i DS3231 RTC sa senzorom temperature, mali buzzer za zvučnu notifikaciju i relej za kontrolu spoljne sirene.

Alarm se aktivira i deaktivira pomoću privezaka za ključ (nesto slično onima što idu uz alarm za kola), kao i Android aplikacije Alarm Manager.  U obe varijante se čuje jedan ili dva beep-a sa buzzer-a, opet slično kao i na auto alarmu.

Princip rada je veoma jednostavan. Kada je alarm „armed“, tj aktivan, svaki signal koji dođe sa dva senzora pokreta se registruje kao alarm, i spoljna sirena se aktivira pomoću releja. Kada alarm nije aktivan, signal sa senzora pokreta se registruje kao pokret u sobi u kojoj se nalazi, čisto radi statistike.

U svakom trenutku, na displeju se može pročitati datum, vreme i temperatura. Zbog same lokacije alarma (vidi se kroz ulazna staklena vrata), ovaj scenario je moguć i vrlo dobro funkcioniše u praksi, bez i jedne lažne dojave i slučajne aktivacije sirene.