Pošto je Flutter u priličnoj ekspanziji trenutno i mnogi developer su se odlučili za razvoj aplikacija na ovoj platformi (iako je još uvek u beta fazi), tako sam i ja u krenuo u istraživačke pohode i rešio da uradim konačno i iOS verziju Kafanskog Podsetnika.

Detaljnije