Dnevnik dojenja je jednostavna Android aplikacija koja ima samo jednu namenu, a to je evidencija dojenja i hranjena bebe na najprostiji mogući način.

Detaljnije